Klik hier om de tekst te bewerken

Klassieke Homeopathie .


De Klassiek Homeopathie richt zich op het versterken van het eigen herstelvermogen, op de eigen innerlijke kracht. 

De totale persoon  wordt in ogenschouw genomen en staat centraal tijdens de consulten en het herstelproces.  


Dat betekent dat de klassiek homeopaat op zoek gaat naar de oorzaak van de gezondheidsissues en deze aanpakt via een behandelplan. De symptomen, klachten  wijzen de weg naar de werkelijke oorzaak.


Deze zoektocht ondernemen we samen, het plan spreken we samen door.

Met de juiste homeopathische interventies worden je klachten minder en wordt je gezondheid zowel lichamelijk als geestelijk versterkt.


Tijdens dat proces worden schadelijke invloeden die zich nog in je lichaam, persoon bevinden zo veel en goed als mogelijk aangepakt en weggewerkt.


Hierdoor ontstaat weer ruimte voor nieuwe energie en een gezonder, evenwichtig leven.


De homeopathische middelen bestaan uit korreltjes, tabletten of druppels en hebben normaliter geen schadelijke bijwerkingen.


In een vrijblijvend oriënterend gesprek wordt naar uw specifieke situatie gekeken en een behandelingsvoorstel gedaan.


Tarief : 45 €    tot 1 december 2021    25€


Aanvullende kosten:

Reiskosten/tijd € 0,30 per km

Tarieven zijn incl. BTW
0